Naše služby

  • zprostředkování prodeje, pronájmu, koupě nebo směny nemovitostí
  • za tímto účelem zabezpečí veškeré potřebé podklady, včetně znaleckého posudku a vypracování všech typů smluv (kupní, nájemní, směnnou, zástavní a pod.) včetně zabezpečení vkladu vlastnického práva dle smlouvy do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu
  • veškeré podklady pro dědické řízení
  • veškeré podklady potřebné pro darování nemovitstí, včetně vypracované darovácí smlouvy a zabezpečení vkladu do KN
  • odhady nemovitostí (znalecké posudky)
  • veškeré podklady potřebné při vyřizování úvěru a čerpání stavebního spoření za účelem koupě nemovitostí, včetně veškerých potřebných smluv (smlouva a smlouvě budoucí, zástavní smlouvy apod.)
  • zastoupí Vás při jednání s úřady – stavebním, katastrálním, finančním, obecním atd.
  • veškeré geodetické práce – oddělení části parcel, vytýčení, hranic pozemků apod.
  • vyplnění a podání daňových přiznání (všechny typy daní z převodu nemovitostí)