Pozemek – orná půda

Novinka

Nabídka číslo: 4438
400 Kč/m2
Pozemek – orná půda

Pozemek o výměře 13.446 m2 v Hustopečích (u Brna), oblast „Díly“ (mezi “ Přední čtvrtě“ a „Pod Silnicí“. Pozemek se nachází v blízkosti skladovacích prostor společnosti MOSS PLUS, nedaleko od hlavní silnice ve směru na Starovičky a v bezprostřední blízkosti železniční tratě. Ikdyž je aktuálně pozemek dle územního plánu města Hustopeče určen pro zemědělské účely, není vyloučeno jeho budoucí využití ke skladovacím a výrobním účelům v lehkém průmyslu vzhledem k přilehlým pozemkům využitým právě k těmto účelům.
V Územním plánu města Hustopeče je navíc tento pozemek součástí vymezené rezervy R152/DS určené pro jihozápadní obchvat města Hustopeče silnicí II/420 směrem od Šakvic na křižovatku se silnicí II/425 a III/4217.